صفحه اصلی > اخبار > محتوای
جوش بزرگ و گازهای راه سفر
Mar 21, 2016

تمام قطار دیده ایم اما هر چند وقت یکبار شما در مورد آهنگ سوار در فکر? قطار به هر نقطه بدون آن ریل فلزی به نمی و آنها باید همه چیز را با جوش. خطوط راه آهن خرید ریال در بخش های کوتاه که خدمه و یا ماشین آلات ویژه فلش ته قنداق تفنگ جوشکاری تهرمیت جوش به طول تا یک مایل. جای شگفتی نیست به آن جوش داده شده راه آهن نامیده می شود و آن دوام و طول عمر آن نیاز خطوط راه آهن در حالی که اجازه می دهد قطار سفر سریع تر ایمن تر و هموار تر فراهم می کند.

GrandLuxe اکسپرس ارائه می دهد لوکس سفر راه آهن در سراسر کشور از جمله "cruises راه آهن را از طریق پارک های ملی, رشته کوه های راکی و جنوبی". یک قطار حتی به مکزیک می رود. مسافران سوار در فهرست ماشین است که به طور کامل بازسازی شده و لذت بردن از خصوصی کابین مناظر دست نخورده، وعده های غذایی توسط فروشنده لباس شخصی و نوشیدنی ماشین سالن در طول سفر 4 - 10 روز خدمت.