صفحه اصلی > اخبار > محتوای
پرفشار جوش در خطوط لوله زیر دریا زندگی می کنند
Mar 14, 2016

اخیرا کار روش جدید برای مشتری در اندونزی است که ساخته شده این امکان به تعمیر نرم افزار در در 32 زنده گاز خط لوله 27 متر زیر دریا جاوا، سه برابر ارزان تر نسبت به نصب بسان DCN غواصی بین المللی و پیمانکاران دریایی (DCN).


توسط Perushaan گاز نگارا (PGN) تعلق می گیرد، این بود بزرگترین مهندسی، تدارکات، قرارداد نصب و ساخت و ساز (حماسه) در تاریخ این شرکت. در اینجا، DCN به مهر و موم اشک در هفت سالگي سوماترای جنوبی به غرب جاوا فاز دوم خط انتقال گاز از تعدادی از زمینه در سوماترا به نیروگاه تولید برق گاز در Bekasi جاکارتا طول می کشد که وظیفه بود.


گاز از این نیروگاه برق در جاکارتا استفاده می شود. از تعویض به یک خط لوله ممکن بود، یکی از الزامات اعمال شده توسط PGN که در طول ترمیم، تامین گاز بدون وقفه ادامه بود.