صفحه اصلی > اخبار > محتوای
بازار و تحقیقات بازار 2015-2019 مواد مصرفی جوشکاری جهانی
Mar 11, 2016

انتظار می رود که بازار جهانی مواد مصرفی جوشکاری در CAGR 5.5 درصد از نظر درآمد رشد طی دوره 2015-2019.

جوش روند پیوستن به فلزات مشابه با هم است. این یکی از روش های ساخت اتصالات استحکام بالا دو یا چند بخش مختلف است.

گرایش های کلیدی به دنبال این دوران جدید فن آوری های در حال توسعه در صنعت، به ویژه کسانی که در طراحی اتصالات ضخیم فلزی جوش خواهد بود. علاوه بر این، صنعت اتوماسیون در مراحل مختلف در جوش پذیرش است و ما پیش بینی توسعه نرم افزار اتوماسیون و ربات به عنوان روند قابل دوام است که این صنعت در دوره پیش بینی تحت تاثیر قرار.

بنا بر این گزارش، یکی از درایور های اصلی در بازار جهانی مواد مصرفی جوش خروش در فعالیت های ساخت و ساز را در سراسر جهان است.

علاوه بر این، گزارش می گوید که آهسته اتخاذ فن آوری پیشرفته به ویژه در کشورهای در حال توسعه به شمار چالش به بازار.