صفحه اصلی > اخبار > محتوای
Constellium و UACJ به گسترش سرمایه گذاری مشترک برای تولید ورق های BiW در ایالات متحده
Mar 14, 2016

هلند بر اساس Constellium N.V. امضا تفاهم نامه با خود شریک ژاپنی شرکت UACJ (UACJ) به گسترش خود را سرمایه گذاری مشترک موجود برای تولید ورق خودرو بدن در سفید (BiW) در ایالات متحده قرارداد نهایی به تصویب هیئت مدیره هر یک از طرفین است.

تحت گسترش سرمایه گذاری مشترک، شرکت های سرمایه گذاری مشترک در دو پیش 100 kt اتمام خط، بودجه 51 درصد Constellium و 49 درصد توسط سه فلش آلومینیوم منابع وابسته به ایالات متحده UACJ خواهد بود که تامل. محل خط پایان است هنوز هم تعیین می شود.

سرمایه گذاری مشترک در حال حاضر در خط اول اتمام واقع در کنتاکی سبز بولینگ، که انتظار می رود برای تولید prequalification در اواسط سال 2016 آغاز و تا سطح شیب دار در 2017 سرمایه گذاری کرده است.