صفحه اصلی > اخبار > محتوای
9 سمینار بین المللی و کنفرانس پیشرفت در ماشین های جوشکاری
Mar 13, 2016

12-15 آوریل، 2016
میامی، فلوریدا

AWS، RWMA، و Swantec نیروهای به این سمینار و کنفرانس مقاومت جوشکاری پیوسته اند. کارشناسان صنعت از موسسات پیشرو و شرکت در حوزه جوش مقاومت خواهد مروری جامع در آخرین در مواد، تجهیزات جوشکاری، نوآوری ها و کاربردهای صنعتی است. امکان استفاده از این فرصت منحصر به فرد به شبکه با رهبران در جوشکاری مقاومت.