صفحه اصلی > اخبار > محتوای
نهمین همایش بین المللی & کنفرانس در پیشرفت در جوش 2016 Apr 13-15 Apr 2016
Mar 12, 2016

AWS RWMA EWI و Swantec نیروهای به این سمینار و کنفرانس در جوش پیوسته اند. کارشناسان صنعت از موسسات و شرکت های پیشرو در eld از جوش مروری جامع بر در آخرین در مواد، کاربرد نوآوری صنعتی و تجهیزات جوش می دهد. استفاده از این فرصتی منحصر به فرد را با رهبران مقاومت جوش.