صفحه اصلی > نمایشگاه > محتوای
قطع ثابت خانگی برای شکستن از طریق معرفی کنترل عددی جوشکاری تکنولوژی جوشکاری
Feb 22, 2016

در سال های اخیر کارخانه معرفی CNC ربات فلز جوش دستگاه و دایره کنترل عددی ماشین های جوشکاری جوش. به منظور قادر به تکنیک های جوشکاری خودکار وسواس ژانگ Shuwen با تکنولوژی جوش خودکار در اوقات فراغت خود را. از طریق تلاش های بی امان خود کنترل عددی جوشکاری فناوری و تکنولوژی جوشکاری مواد جدید قابل توجهی بهبود یافته شده اند. به علاوه افزایش بهره وری، او را به رهبری شاگردان خود ثابت، درز دایره جوش فرایند قطعات و کامل پارامترهای. پس از دو سال تلاش شده است بخشی از تحقیقات قسمت خودکار جوشکاری، جوش به طور پیوسته بهبود کیفیت. علاوه بر این، او همچنین موفق به شکستن از طریق تکنولوژی مواد جدید تبدیل به استاد راهنمای جوشکاری آلیاژهای تیتانیم در صنعت جوشکاری.